Контакт

Администратор блога:
Драган Илић,
професор рачунарства и информатике,
Прва нишка гимназија "Стеван Сремац"
Адреса електронске поште уредника: dragilic@gmail.com
Адреса електронске поште актива информатичара: kabinet@sremac.edu.rs

Адреса администрације школе: ssremac@medianis.net  
Телефон администрације школе: 018-527-622

Адреса школе:
улица Вожда Карађорђа 27,
18000 Ниш
Србија


Други неформални блогови школе:
Портал Наша школа: