Postoje četiri osnovna tipa podataka, prosti tipovi podataka: celi brojevi (Integer) realni brojevi (Real) znakovni tip (Char) logički tip (Boolean) Ponekad u programskim jezicima tipovi podataka nose malo drugačije ime (int,  float umesto  Real, ...) Tipovi podataka se definišu iz dva osnovna razloga: rezevisanje memorijskog prostora ograničenja u operacijama koje mogu da se sprovedu nad […]

Прочитајте остатак овог чланка