понедељак, 26. септембар 2011.

Seminar Elektronski testovi

----- Forwarded Message -----
From: ksanyi <ksanyi@tehnickaso.edu.rs>
Sent: Sunday, September 25, 2011 5:20 PM
Subject: Seminar Elektronski testovi

Seminar „Elektronski testovi"
 odobren od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao izborni program pod rednim brojem 087 (oblast Matematika i informatika - podoblast Informatika) za školsku 2011/2012 godinu,  24 akreditovanih sati, cena 3500 dinara sa PDV.
Teme koje se obrađuju:
1. Programi za izradu elektronskih testova
2. Hot Potatoes 1. deo – upoznavanje sa programom za izradu testova
3. Hot Potatoes  2. deo – upoznavanje sa programom za izradu testova
4. Postavljanje pitanja i testova na web stranicu
5. Moodle testovi
6. Moodle i Hot Potatoes – spajanje Hot Potatoes testova u LMS platformu
 
Ciljna grupa:
Nastavnici, učitelji, pedagozi, psiholozi i direktori  u osnovnim i srednjim školama. Za pohađanje seminara su potrebna osnovna znanja korišćenja računara i Interneta.
 
Prijave:
na Internet adresi http://e-ucionica.tehnickaso.edu.rs  ili na ksanyi@tehnickaso.edu.rs. Potrebno je poslati ime i prezime kandidata, email adresu, željeno korisničko ime i mesto stanovanja. Posle evidentiranja uplate kotizacije vrši se registracija kandidata o čemu se kandidat obaveštava putem elektronske pošte.
 Seminar je moguće pratiti na srpskom ili mađarskom jeziku.
 
Realizacija seminara počinnje kada se formira grupa sa 20 polaznika i traje 6 nedelja po kursu. Predavanja se realizuju na daljinu preko Interneta, znači da kandidati prate seminar od svoje kuće, a polaganje završnog testa se organizuje u obrazovnoj ustanovi. Da bi se završni test organizovao u određenom mestu, potrebno je da iz njegove okoline ima barem 15 prijavljenih kandidata.avast! Antivirus: Outbound message clean.
Virus Database (VPS): 110925-0, 09/25/2011
Tested on: 9/25/2011 5:20:19 PM
avast! - copyright (c) 1988-2011 AVAST Software.

__________ NOD32 6370 (20110811) Information __________

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com

Нема коментара: