четвртак, 27. октобар 2016.

dnevna doza top statusa

---------- Forwarded message ----------
Date: 2016-10-27 11:05 GMT+02:00
Subject: dnevna doza top statusa


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
I NA KRAJU…….
 

 

 

 

 

P

Чувајмо дрвеће. Немојте штампати овај и-мејл ако то није неопходно.

 

Save a tree. Don't print this e-mail unless it's really necessary.

 

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ

Информација у овом и-мејлу намењена je искључиво примаоцима наведеним у адреси поруке. Порука може садржати поверљиве информације.
Уколико грешком примите овај и-мејл, молимо да га обришете. Ако нисте наведени као прималац, свако копирање, коришћење и обелодањивање садржаја је забрањено и може бити незаконито.
Народна банка Србије није одговорна, нити гарантује, за било које мишљење, препоруку, закључак, захтев, понуду и/или уговорну обавезу која се остварује оваквим начином комуникације.


DISCLAIMER

Information in this email is intended for the recipients addressed in the email. It may contain confidential information.
If you receive this email in error, please delete it. If you are not addressed as the recipient, please have in mind that copying and disclosure of the email or using the information contained in the email is prohibited and may be unlawful.
The National Bank of Serbia neither endorses nor is responsible for any opinion, recommendation, conclusion, demand, offer and/or agreement contained in this email.

 

No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com

Download FREE antivirus and malware protection. Tune up your PC, Mac and Android devices for peak performance. Surf safely and privately, wherever you are.

Version: 2016.0.7797 / Virus Database: 4656/13190 - Release Date: 10/11/16

 


-- This email remains the property of ACT Education Directorate. This transmission and any accompanying attachments may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended addressee, you are notified that any use or dissemination  of this email is strictly forbidden. If you have received this communication in error please notify the sender immediately and delete all copies of this message. Opinions, conclusions, views and other information in this message that do not relate to the official  business of ACT Education Directorate are the views of the individual sender and shall be understood as neither given nor endorsed by ACT Education Directorate.   ­­  
 


Нема коментара: