субота, 26. јануар 2019.

3. Razred: 5. Algoritmi i programi linijske strukture

----- Original Message -----
Sent: Monday, December 24, 2018 11:44 PM
Subject: 3. Razred: 5. Algoritmi i programi linijske strukture

Drage učenice i dragi učenici 3. razreda,
 
Do sada, a naročito nakog prvog pisanog zadatka, svaki učenik 3. razreda bi trebalo da razlikuje i primenjuje algoritamska rešenja linijske i razgranate strukture, kao i najjednostavnije ciklične striukture, i da za svaku strukture ume da napiše i testira odgovarajući programski kod za konzolne i GUI aplikacije.
 
U većini, odnosno skoro svim zadacima do sada, osnovni cilj je bio da kroz prateća uputstva (korake) se svako od vas postepeno upoznaje sa odgovarajućim naredbama programskog koda u nekom programskom jeziku (uglavnom smo koristili Pascal, ali i Pajton, a nekoliko učenika i C++) i razvojnim okruženjem, kao što je Lazarus/Delphi za kreiranje i testiranje GUI aplikacija.
 
U narednom periodu, do kraja 1. polugodišta, odnosno do kraja januara, potrebno je da svaki učenik 3. razreda detaljnije proveri i potvrdi svoja stečena znanja iz ove oblasti, tako što će samostalno rešavati konkretnije zadatke, uglavnom iz liniske strukture, odnosno zadatke od 101. do 120 imajući u vidu sledeće činjenice:
  1. U zadacima od 101. do 120. nema pratećih uputstava za rešavanje zadatka korak po korak, već je dat samo tekst zadatka sa pratećim zahtevima i linkom do originalnog zadatka na portalu Petlja.org.
  2. To znači da je potrebno svaki učenik 3. razreda pročita i samostalno pronađe način(e) za rešavanje zadatka, korišćem svega što je do sada naučio, odnosno može, ukoliko to želi, da koristi prvo papir i olovku i skcira algoritamsko rešenje (kao na pismenom), ili da koristi program FlowGorithm kao pomoć prilikom rešavanja zadatka, a da zatim, obavezno napiše odgovarajući programski kod i to za konzolnu aplikaciju i da ga testira u razvojnom okruženju (Onlajn kompajler, ili Free Pascal ili Lazarus) ili direktno na portalu Petlja.org (ako otvori besplatan nalog). Svaki učenik 3. razreda bi trebalo da ume da napiše i testira odgovarajući programski kod za svaki od 101. do 120. zadatka za konzolne aplikacije do 10.januara.
  3. Ipak, poželjno je da bar nekoliko zadataka (na primer najmanje 5 od ovih 20 po sopstvenom izboru) uradi i u grafičkom okruženju, kao što je Lazarus za GUI aplikacije, odnosno da koristi projekat, forme i kontorle na formi, kako bi se što bolje pripremio za 2. polugodište.
  4. U 2. polugodištu ćemo na sličan način, ali mnogo detaljnije rešavati zahtevnije zadatke iz razgranate i ciklične strukture, a uvešćemo i potrprograme, nizove i još neke nove elemente iz algoritama i programiranja, pa je i zbog toga veoma važno da svako od vas dobro prouči i u predviđenom roku (do 10.januara) rešava ovih 20 zadataka.
  5. Takođe, neke od ovih zadataka ste imali na prvom pismenom, te je s jedne strane veoma važno da ih što pre rešavate, dok ste još u formi, i tako još bolje naučite, a i sa druge strane, kao što sam vam najavio, možete ih koristiti kao neku vrstu popravka pisanog zadatka, ukoliko niste zadovoljni rezultatima i ocenom.
Potrebno je da svako od vas kod kuće, do 10.januara, korišćenjem udžbenika i dostupnih materijala na internetu pregleda i prouči naredbe dodele (i grananja) iz oblasti 5. Algoritmi i programi linijske strukture:
 
5. Алгоритми и програми линијске структуре
 
5.1. Алгоритми засновани на примени математичких формула
Napomena:
  • Zadaci iz ove oblasti (od 81 do 85) neće biti na prvom pisanom zadatku sutra, ali je neophodno da ih proučite u istoj nedelji odmah posle prvog pisanog zadatka.
Pozdrav,
Dragan Ilić

Нема коментара: