уторак, 29. новембар 2011.

2. Razred: Corel Draw - Lekcija 01 - Uvod

Pokretanje programa CorelDRAW

Startovanje CorelDRAW programa vrši se preko ikone na desktop-u, ili ako ne postoji na desktopu preko Start menija, opcije Programs, programske grupe CorelDRAW a zatim je potrebno kliknuti na ime CorelDRAW sa ikone. Nakon pokretanja otvara se prozor programa, i uvodni prozor kao sa slike.

 

New Graphic otvara novi prazan list.

Open Last Edited otvara poslednji dokument sa kojim smo radili.

Open Graphic otvara postojeći dokument sa hard-diska.

Template predstavlja vodič za pravljenje određenih objekata-vizit karti, letaka, planova, itd.

CorelTUTOR predstavlja Corel-ov vodič kroz program, upoznavanje sa objektima, kucanjem teksta, štampom, itd.

What's New predstavlja prikaz novih opcija Corel-a.

Show this Welcome Screen at start-up je polje koje ako se isključi više nece biti prikazivanja ovog ekrana pri pokretanju CorelDRAW-a.


Radno okruženje

CorelDraw je program koji omogućava da izrazimo naše kreatibne impulse. Kreiramo krive, objekte i tekst u okviru strane crteža. Većina opcija koje se koriste nalaze se na ekranu monitora. Samo delu opcija pristupa se preko padajućih menija. Nakon odabira novog lista pojavljuje se sledeći ekran:

 

 

 


  

 

 

Radna površina na kojoj se nalazi papir za crtanje, zauzima najveći deo radnog prostora.može da se crta bilo gde na radnoj površini ali samo ono što se nacrta na papiru za crtanje biće i odštampano.

 

Naslovna linija – sadrži ime progrma i dokumenta sa kojim radimo.

Paleta Standard - slična je kao u Word-u i drugim programima, tu su prečice za otvaranje novog papira (New), za otvaranje datoteke (Open), snimanje dokumenta (Save), štampanje (Print) kao i za vraćanje poteza unazad i napred itd.

Property Bar - veoma bitna karakteristika CorelDRAW-a je Property Bar odnosno Paleta sa osobinama. Ona se menja, nije uvek ista, zavisi od alatke koja se odabere u toolbox-u.

Alati - Toolbox - ili kutija sa alatima. Sadrži alate za selektovanje objekata, za crtanje linija, pravougaonika, elipsi, za njihovo deformisanje, dodavanje senke, bojenje objekata i mnogo toga drugog.

Paleta boja - predstavlja boje kojima se pristupa brzo i lako jer se nalaze na ekranu.

Klizači - služe za pomeranje lista sa kojim se radi.

Boje ivice i unutrašnjosti - za selektovani objekat prikazuju njegovu boju popunjavanja i ivice.

Koordinate - prikazuju koordinate kursora miša na ekranu.


Osnovna podešavanja

Početni korak prilikom pripreme za dizajniranje je postavljanje veličine i orjentacije lista za crtanje, odrađivanje razmere i jedinice mere, postavljanje mreže tačaka i još nekih parametara koji olakšavaju rad. Da bi se došlo do podešavanja osnovnih parametara potrebno je kliknuti na dugme    Pick Tool (eng. alatka za uzimanje)  koje se nalazi na vrhu toolbox-a, odnosno palete sa alatima, koja se nalazi uspravno u levom uglu. U property bar-u se tada pojavljuju opcije vezane za nameštanje veličine stranice, merne jedinice, i nekoliko drugih bitnih stvari, i on izgleda kao na slici:

 

 

 

 

Promena veličine strane - veličina strane može se promeniti preko polja 1 ili polja 2 sa slike. Klikom na polje 1 otvara se lista ponuđenih veličina strana, od pisama preko svih A i B formata itd. Ako želimo neku svoju veličinu tada je potrebno koristiti polje 2. U gornjem polju se upisuje širina stanice a u donjem visina. Ako bi želeli da formiramo papir veličine vizit - karte 9cm x 5cm, tada bi polje izgledalo ovako   . Dakle, u polju 1 se javlja Custom, jer je u pitanju korisnički definisana veličina a u polju 2 upisana je potrebna širina i visina.

 

Orijentacija strane - za orijentaciju strane koristi se polje 3. Dugme      sliži za postavljanje strane uspravno (Portrajt), dok dugme     služi za postavljanje strane polegnuto (Landscape).

 

Promena merne jedinice - Merna jedinica u CorelDRAW-u može biti milimetar, inč, santimetar, pixel, itd. Merna jedinica je bitna jer svaka veličina u programu predstavljena je njom; recimo veličina strane, dužina linije, itd. Mernu jedinicu menjamo pritiskom na polje 5. U padajućem meniju bira se vrsta jedinice koja se želi postaviti za važeću u dokumentu.

 

Pomoću broja 4 podešava se da li će važiti veličina strane, orijentacija strane i ostale osobine na svakoj strani u dokumentu     , ili samo za trenutnu stranu     .

 

Нема коментара: