среда, 11. април 2012.

2. Razred - MS Excel - Finansijske funkcije

Srednja Ekonomska škola Niš

 

 

 

Finansijske funkcije u Excel-u

 

 

 

  Profesor:                                         Učenik:

Dejan Pejčić                                   Stefan Ilić

Sadržaj:

 

Nper funkcija ………………………………   3

Slika i primer za Nper funckiju …….  4

Rate funcija …………………………………   5

      Slika za Rate funciju …………………….   6

      Pmt funkcija………………………………...   7

      Slika za Pmt funkciju……………………..  8

 

 

 

 

*Nekoliko najčešće upotrebljivanih finansijskih funkcija u Exel-u

NPER FUNKCIJA

 

Prekofunkcije NPER izračunavasebrojanuitetainvesticijeili kreditabaziranihnaperiodičnimistalnimisplatamastalnominepromenljivomkamatnomstopom. Dobija sekao rešenjeizraza:

 

NPER(rate;pmt;pv;fv;type)

 

Gde je:

rate – kamatna stopaza svakiperiodotplate. Ako je data nagodišnjem nivou, treba se podeliti sa 12.

pmt – iznos svakog anuitetai ovaj iznos se ne može menjatizavreme trajanjakredita. Sadrži glavnicu i kamatu, alineI takse, provizije I slične troškove.

pv – sadašnja vrednost ili glavnica.

fv – buduća vrednost ilisaldo koji se želipostici nakon poslednje uplate. Možeseizostaviti I tada se predpostavljada je vrednost ovog parametra jednak nuli, sto znači da je buduća vrednostkredita odnosnoinvesticije jednakanuli.

type – broj nulailijedaniukazujenadospećeanuiteta. Nulailiizostavljenpodatakoznačavajudospećeanuitetanakrajuperioda (meseca), ajednicaoznačava dospećeanuitetanapočetkuperioda (meseca).

Slika za Nper funkciju

 

 

Koliko je meseci potrebno da se vrati kredit od 30.000 evra, ako je godišnja kamatna stopa 15%, a iznos svake rate 150 evra.

 

          Rate    15%/12

          Pmt     150

          Pv 30.000

 

 

 

RATE FUNKCIJA

 

Daje kamatnu stopu za odredjeni period anuiteta. RATE se izracunava iteracijom i moze imati nula ili vise resenja. Ako uzastopni rezultati funkcije RATE ne konvergiraju ka 0,0000001 posle 20 iteracija, funkcija RATE daje gresku #NUM!.

 

RATE(nper;pmt;pv;fv;type;guess)

 

Nper - je ukupan broj rata u anuitetu.

Pmt - je rata plaćena za svaki period i ne može se menjati za anuitet. Uobičajeno je da pmt uključuje glavnicu i kamatu, ali ne i druge provizije i poreze. Ako je argument pmt izostavljen, morate da upišete argument fv.

Pv - je sadasnja vrednost – ukupan iznos svih budućih rata, po njihovoj trenutnoj vrednosti.

Fv - je buduća vrednost ili gotovinski ekvivalent koji želite da ostvarite nakon što otplatite poslednju ratu. Ako je argument fv izostavljen, pretpostavlja se da je 0 (buduća vrednost kredita, na primer je 0).

Type - je broj 0 ili 1 i pokazuje kada dospevaju plaćanja.

 

Slika za Rate funciju

 

 

Kolika ce biti kamatna stopa na 10000 eura, uz mesecnu ratu od 250 eura na 4 godina?

 

 

Nper 4 godina * 12

Pmt 250 eura

Pv 10.000 eura

 

PMT FUNKCIJA

 

·       Izračunava ratu kredita na osnovu konstantnih otplata i konstantnih kamatnih stopa.

 

 

·       Možete da koristite PMT funkciju za određivanje otplaćivanja anuiteta koji se razlikuju od zajmova.

 

 

 

PMT (rate;nper;pv;fv;type)

Potpun opis argumenata PMT funkcije pogledajte u PV funkciji.

Rate     je kamatna stopa kredita.

Nper     je ukupan broj rata kredita.

Pv     je sadašnja vrednost ili ukupan iznos svih budućih plaćanja koliko ona sada vrede; takođe poznat kao glavnica.

Fv     je buduća vrednost ili gotovinski saldo koji želite da postignete nakon što otplatite poslednju ratu. Ako je argument fv izostavljen, pretpostavlja se da je 0 (nula), to jest, buduća vrednost kredita je 0.

Type     je broj 0 (nula) ili 1 i pokazuje kada dospevaju plaćanja.

 

 

 

Slika za PMT funkciju

 

Koliki iznos evra mesečno moramo uštedeti da bi smo posle 18 godina ušteteli 50.000 uz 6% godišnje kamate?

 

 

Rate 6%/12                                           Pv 0

Nper 18*12                                           Fv 50.000

Нема коментара: